(1)
In’am, A. Peranan Pemuda Dalam Pendidikan Sosial Kemasyarakatan. intizam 2020, 3, 67-77.