KHOIIRI, M. Kajian Surat Al-Qalam1 dan Surat Al ‘Alaq Q 4 “Alladzi ‘Allama bi al-qolam”: Dalam Perspektif Pentingnya Alat Tulis. Intizam, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, v. 3, n. 2, p. 93-101, 27 abr. 2020.