*Penaggungjawab: Dr. H. M. Burhanuddin Ubaidillah Lc., M.Ag (Ketua STAIDA)

*Koordinator (Ex Officio): Dr. Idam Mustofa, S.Pd.I., M.Pd (Ketua LP3M STAIDA)

*Pimred (Editor In Chief): Siti Maryam QA

*Sekretaris Redaksi (Co-Editor): Abdul Hafidz Miftahuddin

*Sectioin Editor: Siti Maryam QA, Abdul Hafidz Miftahuddin, H. M. Burhanuddin Ubaidillah, Mukani

*Layouter: M Nadhif Fuaduddin

*Penerjemah: Vilasofia Yustikawati, Hafidul Umami

*Distribusi: M. Yusuf

* Keuangan: Muh. ZainalMuttaqin.